2231061123 6977241158 ΕΟ Λαμίας Καρπενησίου 13 - Λαμία katerina_bartsioka@yahoo.gr
 
 
 
 
 
 
 
 
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

 

Συμβουλευτείτε μας για την αδειοδότηση των κατασκευαστικών σας έργων. Μελετούμε και υποβάλλουμε τα απαραίτητα έγγραφα προς τις αρμόδιες αρχές, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις.

Τοπογραφικές Μελέτες

 

Εξειδικευόμαστε στην πραγματοποίηση ακριβών τοπογραφικών μελετών, τις οποίες χρησιμοποιούμε για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων.

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων Ν.4495/2017

 

Θα σας βοηθούμε στην επίλυση υποθέσεων αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον νόμο 4495/2017, προσφέροντας σαφείς και αποτελεσματικές λύσεις.

Μπαρτσιώκα Κατερίνα
Τεχνικό γραφείο Mελετών & Kατασκευών | Λαμία
 

Η επαγγελματική μας δέσμευση στην ποιότητα, η τεχνογνωσία μας, καθώς και η χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, εξασφαλίζουν την επιτυχή και ασφαλή ολοκλήρωση των έργων μας. Κατανοούμε την σημασία της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για την επίτευξη βέλτιστων λύσεων.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ