2231061123 6977241158 ΕΟ Λαμίας Καρπενησίου 13 - Λαμία katerina_bartsioka@yahoo.gr